info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Мэдээ, мэдээлэл


Угийн бичгийн болзолт уралдааны аяныг дүгнэлээ

2018-02-23 - 477

Угийн бичгийн болзолт уралдааныг 6 сарын хугацаатай явуулж санаачлагатай ажилласан байгууллага хамт олныг шалгарууллаа.

Дэлгэрэнгүй

ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21 АЯН

2018-02-21 - 446

ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21 АЯН

Дэлгэрэнгүй