info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Мэдээ, мэдээлэл

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДҮРЭМ

2019-10-29 - 64

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДҮРЭМ

Дэлгэрэнгүй

ГБХЗХГ-ААС АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХИЙХ 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019-03-06 - 232

ГБХЗХГ-ААС АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХИЙХ 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дэлгэрэнгүй

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль дүрэм журам заавар

2018-03-12 - 648

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль дүрэм журам заавар

Дэлгэрэнгүй

Хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах журам

2016-08-31 - 548

Хүүхэд харах үйлчилгээнд зөвшөөрөл олгох болон үйлчилгээ эрхлэгчдийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, үйлчилгээ эрхлэх шалгуур болзол, хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, түүнд хяналт тавихад энэхүү журмыг баримтална.

Дэлгэрэнгүй

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын шагналын журам

2016-08-30 - 2083

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний сурч боловсрох, авьяас чадварыг хөгжүүлэх, эрүүл чийрэг өсч бойжих, нийгмийн амьдралд оролцох, төлөвших үйл хэрэгт оюун ухаан, сэтгэл зүтгэл, хүч хөдөлмөрөө зориулан ажиллаж сайн үйлс бүтээсэн байгууллага, иргэд, сурлага, урлаг, спорт, авьяас чадвар, оролцоо, сайн үйлсээрээ шалгарсан хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг шагнуулах тухай төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, ЕБС, цэцэрлэгийн санал хүсэлт, тодорхойлолт зэргийг үндэслэн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн шагналаар шагнана.

Дэлгэрэнгүй