info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Мэдээ, мэдээлэл

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль дүрэм журам заавар

2018-03-12 - 203

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль дүрэм журам заавар

Хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах журам

2016-08-31 - 333

Хүүхэд харах үйлчилгээнд зөвшөөрөл олгох болон үйлчилгээ эрхлэгчдийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, үйлчилгээ эрхлэх шалгуур болзол, хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, түүнд хяналт тавихад энэхүү журмыг баримтална.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын шагналын журам

2016-08-30 - 1097

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний сурч боловсрох, авьяас чадварыг хөгжүүлэх, эрүүл чийрэг өсч бойжих, нийгмийн амьдралд оролцох, төлөвших үйл хэрэгт оюун ухаан, сэтгэл зүтгэл, хүч хөдөлмөрөө зориулан ажиллаж сайн үйлс бүтээсэн байгууллага, иргэд, сурлага, урлаг, спорт, авьяас чадвар, оролцоо, сайн үйлсээрээ шалгарсан хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг шагнуулах тухай төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, ЕБС, цэцэрлэгийн санал хүсэлт, тодорхойлолт зэргийг үндэслэн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн шагналаар шагнана.


  Байршил
  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00