info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Мэдээ, мэдээлэл

Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015

2016-08-31 - 799

Энэхүү стандарт Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хоёр наснаас ерөнхий боловсролын суруульд элсэх хүртлэх хүүхдийг өдрөөр харах үйлчилгээндд баримтлах нийтлэг шаардлагыг тогтоож мөрдүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй

Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага MNS 6254:2011

2016-08-30 - 660

Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага

Дэлгэрэнгүй