info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Мэдээ, мэдээлэл

Шилэн дансны мэдээлэл

2019-05-21 - 137

4 дүгээр сар

Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээлэл

2019-05-21 - 115

3 дугаар сар

Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээлэл

2019-05-21 - 123

2 дугаар сар

Дэлгэрэнгүй


12 сарын мэдээ

2017-01-03 - 471

12 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй

11 сарын мэдээ

2016-12-05 - 440

11 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй

10 сарын мэдээ

2016-11-03 - 449

10 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй

9 сарын төсвийн мэдээ

2016-10-05 - 517

9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй

8 сарын мэдээ

2016-09-05 - 470

8 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй

7 сарын мэдээ

2016-08-03 - 465

7 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй