info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Мэдээ, мэдээлэл

БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021-05-12 - 746

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

Дэлгэрэнгүй

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

2021-05-12 - 743

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй

БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар

2021-05-12 - 459

БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар

Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

2021-05-12 - 632

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

2021-05-12 - 616

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИ

2021-05-12 - 502

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдрийн “Аргачлал загвар батлах” тухай 47 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын загвараар тайлагнасан “Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар”-ийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлтэд Монгол Улсын Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 6.3-ын дагуу явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн баталсан байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 2020 онд нийт 23 зорилтын хүрээнд 30 арга хэмжээ туссанаас жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт 97,2% (100) хувьтай буюу “үр дүнтэй” гэж үнэлэгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2016-2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын товч тайлан

2020-02-07 - 2383

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2016-2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын товч тайлан

Дэлгэрэнгүй

ОРХОН АЙМГИЙН ГБХЗХГ-ЫН ХҮҮХЭД ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАНГААС...

2020-01-21 - 1333

Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар нь 2019 оныг “Иргэн төвтэйгээр олон нийтийг мэдлэгжүүлэх, эерэг хандлага, зөв дадал зуршилыг төлөвшүүлэх жил” болгон зарлаж, үйл ажиллагааныхаа зорилго, зорилтыг тодорхойлон ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй

ОРХОН АЙМГИЙН ГБХЗХГ-ЫН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАНГААС...

2020-01-21 - 1256

Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын залуучуудын хөгжлийн төв залуучууд руу чиглэгдсэн 2019 оны хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаагаа иргэн танд хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

2020-01-21 - 742

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Дэлгэрэнгүй


  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00