info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Мэдээ, мэдээлэл

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИ

2021-05-12 - 541

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдрийн “Аргачлал загвар батлах” тухай 47 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын загвараар тайлагнасан “Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар”-ийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлтэд Монгол Улсын Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 6.3-ын дагуу явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн баталсан байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 2020 онд нийт 23 зорилтын хүрээнд 30 арга хэмжээ туссанаас жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт 97,2% (100) хувьтай буюу “үр дүнтэй” гэж үнэлэгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй

ОРХОН АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ

2019-10-29 - 1891

ОРХОН АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ

Дэлгэрэнгүй

ОРХОН АЙМАГ ГБХЗХГАЗАР “ХҮҮХДИЙН ЭЛЧИЙГ СОНГОН АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ”-ЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2019-10-29 - 2162

ОРХОН АЙМАГ ГБХЗХГАЗАР “ХҮҮХДИЙН ЭЛЧИЙГ СОНГОН АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ”-ЫН

Дэлгэрэнгүй

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

2019-10-29 - 1759

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй

ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЖ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ

2017-02-06 - 1699

ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЖ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ Үнэлгээний зорилго: Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чанартай, хугацаандаа хэрэгжих боломжийг хангаж, байгууллагын өмнө тавигдаж буй зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх, ажлын байрны тав тухтай орчинг бүрдүүлэх, ажилтнуудын ажлын үр дүнг бодитой, үнэн зөв үнэлж, дүгнэхэд энэхүү журмын зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй

ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

2017-01-16 - 1429

ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй


  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00