info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРААС ИРГЭД, ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШААРДАГДАХ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ


Image

  

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРААС ИРГЭД, ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШААРДАГДАХ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 

1.Асрамж халамжийн газар хүүхэд өгөх:

1.    Асран хамгаалагчийн буюу нийгмийн ажилтны өргөдөл, эсвэл халамжийн төвийн  даргын тушаал

2.    Төрсний гэрчилгээ

3.    Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр

4.    Эцэг эхийн нас барсан, сураггүй болсныг нотлох баримт, шүүхийн шийтгэх тогтоол, шийдвэр, эмчийн магадлагаа

5.    Хүүхдийн өсөлт хөгжил, өвчлөлтийн карт

6.    Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт

7.    Аймаг, дүүргийн засаг даргын захирамж

8.    Сургуулийн хувийн хэрэг, тодорхойлолт

9.    Цээж зураг 4 %

10.  Тухайн хүүхдийн хувьд оногдох эд хөрөнгийн жагсаалт, захиран зарцуулах эрхийг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

11.  Эцэг эхийн нас барсны дараа тэжээгчээ  алдсаны тэтгэмж авч байсан бол хэн хариуцаж байсан талаар тодорхойлолт

                                 Жич: 0-10 насны  хүүхэд авна.

2.Хүүхэд үрчлэлт:

1.    Төрсний гэрчилгээ

2.    Хүүхдийг үрчилж авах, үрчлүүлэх эцэг эхийн иргэний үнэмлэх

3.    2 талын эцэг эхийн зөвшөөрлийн өргөдөл

4.    Үрчилж авах хүмүүсийн цалин орлогын тодорхойлолт

5.    Нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ

6.    Нөхцөл байдлын үнэлгээний маягт

7.    3х4 цээж зураг  2 %

8.    Баг хорооны тодорхойлолт

3.Гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдэд шүүхэд бичиг авах

1.    Батланд даалтанд авах асран хамгаалагчийн өргөдөл

2.    Цагдаагийн газрын хүүхдийн албаны тодорхойлолт

 

4.Хүүхдийн “Янзага” зуслангийн эрхийн бичиг авах

1.    Төрсний гэрчилгээ

2.    Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг

3.    Мөнгө тушаасан баримт

5.ГБХЗХГ-ын шагналаар шагнуулах:

1.    Тодорхойлолт

2.    Байгууллагын албан тоот

3.    Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4.    Амжилт гаргасныг  гэрчлэх өргөмжлөл, медаль, батламж зэргийн  хуулбар

 6.Оны шилдэг хүүхэд шалгаруулах

1.    Хүүхдийн тодорхойлолт

2.    Байгууллагын албан тоот

3.    Төрсний гэрчилгээний хуулбар

4.    Хүүхдийн амжилт гаргасныг гэрчлэх өргөмжлөл, медаль, батламж зэргийн хуулбар

5.    10х15 хэмжээтэй зураг   /хүүхэд медалиа зүүсэн, ар нь цэнхэр фонтой байна/

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00