info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Орхон аймгийн ГБХЗХГ "Чанарын менежментийн тогтолцоо-MNS ISO 9001:2016"-г тѳрийн үйлчилгээндээ нэвтрүүлнэ.


Image

Орхон аймгийн ГБХЗХГ "Иргэн тѳвтэй тѳрийн үйлчилгээний жил"-ийн хүрээнд "Чанарын менежментийн тогтолцоо-MNS ISO 9001:2016" тѳрийн үйлчилгээндээ нэвтрүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.Энэ стандартыг үйлчилгээндээ амжилттай нэвтрүүлсэн Орхон аймгийн НДХ-ийн дарга Анар анхны сургалтыг зохион байгууллаа.