info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА


Image

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засаг Даргын 2018 оны 02-р сарын 26-ны өдрийн А/92 дугаар захирамжийн дагуу 17 гишүүдтэй байгуулагдсан залуучуудын хөгжлийг дэмжих салбар зөвлөл АЗДТГ-т 16 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хурлаа зохион байгууллаа. Уг хуралдаанаар Аймгийн залуучуудын дэд хөтөлбөрийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан мэдээлэл, Аймгийн залуучуудын дэд хөтөлбөрийн 2019 онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний /төсөл/, Аймгийн залуучуудын салбар зөвлөл 2019 онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж Санал хүсэлт мэдээлэл солилцон төлөвлөгөөгөө баталлаа.