info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

‘’ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ’’ хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн "АХА"тэмцээн зохион байгуулагдлаа


Image

Оюутнуудыг зөв төлөвшүүлэх, цаг ашиглалтыг үр дүнтэй өнгөрөөх, оролцогчдын сэтгэн бодох сэтгэлгээг хөгжүүлэх, мөн оюутан, залуучуудын ‘’ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ’’ хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн "АХА" тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээнд ХАА-МСҮТ, Орхон МСҮТ-ийн оюутнууд оролцсон бөгөөд 1-р байранд ХАА-МСҮТ-ИЙН оюутан Э.Отгонбаяр, 2-р байранд ХАА-МСҮТ-ийн оюутан Б.Баасанжаргал, 3-р байранд ХАА-МСҮТ-ийн оюутан Б.Бат-эрдэнэ нар шалгарлаа.Тэмцээн Залуучуудын хөгжлийн дэмжих тухай хууль болон танин мэдэхүйн чиглэлээр бэлдсэн асуултуудын хүрээнд явагдлаа.