info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ОРХОН АЙМГИЙН ГБХЗХГ ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙНХАА БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХАНГАЖ, ҮЗЛЭГ ХИЙЛЭЭ.


Image

Шинэ төрлийн Коронавирусын халдварын болзошгүй эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлж, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааг зохион байгуулахад байгууллагын ‘’ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИ’’-ийн бэлтгэл бэлэн байдлыг үзэх, дутуу байгаа зүйлсээ нөхөн авах, хангах, мэдээлэл солилцох зорилгоор Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн ангийнхаа бэлэн байдлыг хангаж урьдчилсан үзлэгээ хийлээ.

Хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн анги нь Холбоо зарлан мэдээлэл, Түргэвчилсэн үнэлгээ хийх баг тусгаарлагдсан хүүхэдтэй ажиллах баг, Жендерт суурилсан хүчирхийлэллээс  урьдчилан сэргийлэх баг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах баг, Хүүхдэд үзүүлэх нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх баг, онцгой байдлын үеийн хүүхдэд ээлтэй орон зай бүрдүүлэх баг гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг.