info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

2019.11.11-26 ААС 2020.11.11-26 ХҮРТЭЛХ ДУУДЛАГЫН ХАРЬЦУУЛСАН ТООН МЭДЭЭ


Image

2019.11.11-26 ААС 2020.11.11-26 ХҮРТЭЛХ ДУУДЛАГЫН ХАРЬЦУУЛСАН ТООН МЭДЭЭ

ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН 108 УТАС

2020.11.27                                                                                            Улаанбаатар хот

 

Дуудлага

2019.11.11-26

2020-11.11-26

2020 оныг 2019 онтой харьцуулсан үзүүлэлт  /Хувиар/

Нийт дуудлага

6774

6359

6.1% -иар буурсан

Хүүхэд хамгаалал

1271

1600

26%-иар өссөн

Хүүхдийн эрхийн зөрчил

80

74

7.5%-иар буурсан

Мэдээлэл хүссэн

3347

2319

31%-иар өссөн

Зөвлөгөө хүссэн

469

419

10.6%-иар буурсан

Хяналтын дуудлага

276

1145

41.4  хувиар өссөн.

 

Түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төвд үйлчилгээ авч байгаа иргэдийн тоон мэдээ

2020.11.27

Хүүхэд

117

Насанд хүрэгч

18

Нийт

135