info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ХҮҮХДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭН АЖИЛЛАЛАА.


Image

👉Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн "НАЙДВАР" төвд /2.000.000 төгрөгний үнэ бүхий сэргээн засах төхөөрөмж-3ш, сургалтын хэрэглэгдэхүүн болох даралтат хөгжим, ярьдаг ном, хөлтэй самбар, дасгалын бөмбөг, бусад/

👉Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн "ИТГЭЛИЙН МОД " төвд 1.000.000 сая төгрөгний үнэ бүхий тархины тариа-80ш памперс,

👉Орхон аймгийн Аутизмын холбоо "ПОНДОЛДОЙ" хэл заслын төвд /1.139.000 төгрөгний үнэ бүхий дасгалын бөмбөг, хэл заслын номнууд, принтер бусад/

👉Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооны дэргэдэх "ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ"-д 2.000.000 төгрөгний үнэ бүхий бүтээл хийх шигтгээ наамал, телевизор/ өгч хүүхдийн сайн сайхны төлөөх үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллалаа.

5 хүн, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно

4 хүн, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно

5 хүн, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно