info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

"НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД" ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН АЯНЫ ЗОРИЛГО, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


Image

✅НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН АЯНЫ ЗОРИЛГО

📌Хүүхэд байгаа орчиндоо эрүүл, аюулгүй, өсөн торниж, хөгжиж, өв тэгш хүмүүжилтэй иргэн болон төлөвшихөд нь гэр бүлийн гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

📌Хүн бүр хүүхдийн эрхийг хамгаалагч, мэдээлэгч байх бол хүүхэд бүр эрхээ мэддэг, үүргээ ухамсарладаг байх ухамсрыг дээшлүүлэх

📌Хүүхдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн салбар дундын уялдаа холбоог сайжруулах, идэвхжүүлэх

📌Хүүхдийн чиглэлээр төрөл бүрийн санал санаачилга, сайн дурын үйл ажиллагаа зохион байгуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг дэмжих, хамтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

📌Хүүхдийн төлөө үүрэг хүлээгчдийн дуу хоолой, хувь нэмэр, хандлага, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх

📌Хүүхдийн оролцооны байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих, хүүхдийн дуу хоолойг сонсох, хотын хөгжлийн талаар аливаа асуудалд шийдвэр гаргахад хүүхэд оролцох боломжийг бий болгох зорилгоор 2022 оны 05-р сарын 01-ээс 09-р сарын 01 хүртэл зохион байгуулна.