info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2022 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НД БОЛНО.


Image

✅ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн өнөөгийн нөхцөл байдал тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж гарц шийдлийг тодорхойлох, салбар дундын оролцоо хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, өсвөр үеийнхний эрхийг хамгаалах асуудлаар дэвшүүлж байгаа зарчим, зорилтыг хэрэгжүүлэх, хүүхдийн оролцоо, хөгжил төлөвшилийн талаар баримталж буй бодлого чиглэлийг насанд хүрэгчдэд таниулж нэгдмэл ойлголттой болгох зорилготой ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН “НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД“ СЭДЭВТ ЧУУЛГАНЫ УРЬДЧИЛСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2022 оны 04-р сарын 28-ны 09.00 цагт Хүүхдийн ордны их танхимд болно.

✅Салбар хэлэлцүүлгийн сэдэв

📌Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, хариуцлага, хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдал

📌Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, зөрчил гэмт хэргийн өнөөгийн нөхцөл байдал, анхаарах асуудал, шийдвэрлэх арга зам

📌Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, хариуцлага, хамтын ажиллагаа

📌Хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн оролцоо, хариуцлага, хандлага

📌Хүүхэд хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний хүртээмж, тулгамдаж буй асуудал

📌Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр төр, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоо, хариуцлага