info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Үйл ажиллагааны чиглэл


 

-    Гэр бүлийн таатай орчин бүрдүүлэх, нийгмийн үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлэх замаар хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг сайжруулна.
-    Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгахад чиглэсэн ажлыг зохион байгуулна.
-    Хүүхдийн амралт, чөлөөт цагийг дэмжсэн бүх төрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
-    Хүүхдийн оролцоо, өөрийн удирдлагын байгууллагын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх, өсвөр үеийнхний эрхээ эдлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлнэ.
-    Хүүхдийг гэмт хэрэг, эрхийн зөрчил, хүчирхийллээс  хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг төр, олон нийт, ТББ-тай хамтран зохион байгуулж, хяналтыг сайжруулна.
-    Хүүхдийг эрүүл мэндээ хамгаалах, эрүүл аж төрөх зан үйлд сургах, хүүхдийн орчинг   эрүүл аюулгүй, хүүхдэд ээлтэй болгоход чиглэсэн үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллага, хүмүүстэй хамтран зохион байгуулна.
 

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00