info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Үйл ажиллагааны чиглэл


 

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 

Гэр бүл:

  • Гэр бүлийн талаарх хуулийг сурталчлах
  • Гэр бүлийн чиглэлээрх судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэх
  • Гэр бүлд чиглэсэн нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах
  • Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулах
  • Гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлын талаар үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах
  • Гэр бүлийг алдаршуулах сурталчлах үйл ажиллагаа
  • Гэр бүлийн сургагч багш бэлтгэх
  • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр ажилладаг байгууллагуудын ажилтнуудыг чадавхжуулах
  • Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх
  • Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга сургалтыг эцэг эхчүүдэд зохион байгуулах
  • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хамтарсан багийн үйл ажиллагааг дэмжих, идэвхжүүлэх
  • Зорилтот гэр бүлийг дэмжих, нийгмийн үйлчилгээнд хамруулах, амьдралын чанарыг сайжруулах

 

Хүүхэд:

  • Хүүхдийн хөгжил, хамгаалалтай холбогдсон ОУ-ын болон МУ-ын хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудыг олон нийтэд сурталчлах
  • Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах
  • Хүүхдийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 
  • Хүүхдийн эрхийн зөрчлийн асуудлаар иргэд, эцэг эх, хүүхдээс ирсэн санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх
  • Хүүхдийн эрх, зөрчлийн талаар судалгаа дүгнэлт гаргах 
  • Эрсдэлд өртсөн хүүхдэд хамгааллын  үйлчилгээ үзүүлэх
  • Хүүхдийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг зохион байгуулах
  • Хүүхдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох нөлөөллийн ажил зохион байгуулах
  • Хүүхдийн авъяас чадварыг дэмжин хөгжүүлэх
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх
  • Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг  бууруулах
  • Эрсдэлд нөхцөл дэх хүүхэд, бүтэн өнчин хүүхэд, хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн дунд сургалт зохион байгуулах, хөтөлбөр төсөл хэрэгжүүлэх, ОУ-ын болон дотоодын төсөлд хамруулах, эрсдэлийн даатгалд хамруулах
  • Хүүхдийн оролцооны байгууллагын сүлжээ бий болгох
  • Хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин туслах
  • Шийдвэр гаргах бүх түвшинд хүүхдийн төлөөллийг бий болгох
  • Хүүхдийн өмнө тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлүүлэх
  • Хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын чадавхийг дээшлүүлэх, гишүүдийг чадваржуулах, сургалт зохион байгуулах
  • Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээг үзүүлэх
  • Хүүхэд, хүүхдийн байгууллагын ажил, үйл ажиллагааг  олон нийтэд хүргэх
  • Хүүхдийн зуслан, хүүхэд харах төв, асрамж халамж, өдөр өнжүүлэх төв, цахим тоглоомын газар болон бусад төвүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зөвлөмж мэдээллээр хангах
  • Баар, ресторан, зочид буудал, барилга, уул уурхай салбар, машин угаалга зэрэг аж ахуй нэгжүүдэд  хяналт тавих / хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт/
  • Нийгмийн ажилтан, хүүхдийн элч нарыг мэргэжил арга зүйгээр ханган, тэднийг дэмжин хамтран ажиллах

 

Залуучууд:

 • Залуучуудын чиглэлийн хууль эрх зүйн актыг сурталчлах
 • Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн тогтмол, хэвийн үйл ажиллагааг хангах,  салбар зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хариуцан ажиллах
 • Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах
 • Залуучуудад амьдрах ухааны ур чадвар олгох модуль сургалт явуулах
 • Залуучууд, залуу гэр бүлүүдэд санхүүгийн болон гэр бүлийн, эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт явуулах, эрүүл амьдрах дадлыг төлөвшүүлэх
 • Залуучуудад хөдөлмөр эрхлэх сэдлийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн биржид байгаа сул ажлын байрны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ажилгүй залуучуудад хүргэж, мэдээллээр хангах
 • Залуучуудыг сайн дурын ажилд бүртгэн, баталгаажуулах, дэмжих, холбон зуучлах
 • Ахлах ангийн сурагчдад ирээдүйд эзэмших мэргэжил сонголтын зөвлөгөө өгөх зэрэг сургалт нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах
 • Өсвөр үе, залуучуудад тулгамдсан асуудлаар бүлгийн ярилцлага хийж, бэрхшээлийг даван туулах чадварыг олгох
 • Ажилгүй мэргэжилгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон гэртээ бага насны хүүхдээ хардаг залуучуудыг хамт олонд түшиглэсэн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх буюу дэмжих бүлгийг ажиллуулах
 • Залуучуудын асуудлаар үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах
 • Залуучуудын чиглэлээр гаргасан саналыг шийдвэрлүүлэхээр холбогдох газар хүргүүлэх
 • Залуу гэр бүлд чиглэсэн нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах
 • Залуучуудын чиглэлээр судалгаа% мэдээллийн сан бүрдүүлж ажиллах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00