info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Мэдээ, мэдээлэл

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАНДАРТ

2017-02-06 - 303

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАНДАРТ

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

2017-01-18 - 1315

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2016 - 2020 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016-12-14 - 495

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2016 - 2020 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БҮЛЭГ 1 СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА 1.1.Төлөвлөгөөний үндсэн зорилго: Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2016-2020 оны стратеги төлөвлөгөө нь 2020 он хүртэлх урт хугацааны хөгжлийн стратеги, үндсэн чиглэлийг тодорхойлоход чиглэгдэнэ. Стратеги төлөвлөгөөний зорилго нь: Засгийн газар, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт, стратеги төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, төрийн захиргааны удирдлагаар хангах асуудлыг хамарсан үйл ажиллагааны стратеги болон бүтцийн загварыг тодорхойлоход оршино.

Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2013-2016 оны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө

2016-08-31 - 1498

Хүүхэд, гэр бүлийг болзошгүй эрсдэл, дарамт хүчирхийлэл, гэнэтийн аюул, гэмт хэрэг, эрхийн зөрчлөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, зорилтот бүлгийн хүүхэд, гэр бүлийн хамгаалал, хяналтыг сайжруулах, нөхөн сэргээх ажлыг төр олон нийт, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны чиглэл

2016-08-31 - 326

Гэр бүлийн таатай орчин бүрдүүлэх, нийгмийн үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлэх замаар хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг сайжруулна.

Танилцуулга

2016-08-30 - 837

Булган хангайн нутагт “Эрдэнэтийн овоо” хэмээх газар эрдэнэс нээгдэж,1968-аад оноос геологийн хайгуулын ажил эхэлж, геолигийн жижигхэн тосгон байсан энэ газар шинэ залуу Эрдэнэт хот баригдан хүн ард цуглаж, зууны манлай бүтээн байгуулалт эхэлсэн билээ.


  Байршил
  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00