info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН БҮТЭЦ


Image

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН
 ГАЗРЫН БҮТЭЦ

 

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН
 ГАЗРЫН ОРОН ТОО

 

Албан тушаалын нэр

Албан тушаалын тоо

1.     

Дарга

1

2.     

Ахлах мэргэжилтэн

1

3.     

Мэргэжилтэн

5

4.     

Нягтлан бодогч

1

5.     

Хууль, эрх зүй хариуцсан ажилтан

1

6.     

Хөгжмийн багш

1

7.     

Архив, бичиг хэрэг харицсан ажилтан

1

8.     

Жолооч-нярав

1

9.     

Жижүүр

4

10.  

Үйлчлэгч

3

11.  

Зуслангийн сахиул

1

 

Нийт

20