info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2016 - 2020 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Image

               ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН

2016 - 2020 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БҮЛЭГ 1

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1.Төлөвлөгөөний үндсэн зорилго:

      Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын  2016-2020  оны стратеги төлөвлөгөө нь  2020 он хүртэлх урт хугацааны хөгжлийн стратеги, үндсэн чиглэлийг тодорхойлоход чиглэгдэнэ.    

  Стратеги төлөвлөгөөний зорилго нь:   

       Засгийн газар, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт, стратеги төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, төрийн захиргааны удирдлагаар хангах асуудлыг хамарсан үйл ажиллагааны стратеги болон бүтцийн загварыг тодорхойлоход оршино.

 1.2.Төлөвлөгөөний хамрах хүрээ хугацаа:

      Орхон аймгийн   Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын  2016-2020 онд хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө нь байгууллагыг бүхэлд нь хамарсан төлөвлөлтийн баримт бичиг мөн. Стратеги төлөвлөгөөг 2020 он хүртэл хугацаанд хэрэгжүүлэх бөгөөд дунд хугацааны төлөвлөгөө нь тухайн  жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн, түүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч тайлан бичиж ,хамт олноор үнэлэгдсэн байх ба стратеги төлөвлөгөөтэйгээ уялдсан байна.

 

1.3.Төлөвлөгөөний бүтэц зохион байгуулалт

1. Байгууллагын  хөгжлийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал

2. Бодлогын зорилт, стратеги /2016-2020 он/

3. Дунд хугацааны буюу  жил бүрийн төлөвлөгөө, түүний үр дүнг үнэлэх үзүүлэлт

4. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацаанд бий болсон хэрэгцээ шаардлага нөөцийн судалгаа тооцоо

5. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцын буюу гүйцэтгэлийн үнэлгээ  дүгнэлт тайлан бичих гэсэн  5 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.

 

БҮЛЭГ 2

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН  ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ,

ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ

 

2.1. Байгууллагын өнөөгийн байдлын товч танилцуулга

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн  нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.10,  Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 9-р тогтоолын дагуу Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийг "Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар” болгон өөрчилсөн. Одоогоор тус газар нь Захиргаа, хамтын ажиллагааны алба, гэр бүл, хүүхдийн хөгжил хамгааллын алба, залуучуудын хөгжлийн алба, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээлэл судалгааны алба гэсэн 4 албатай, үндсэн  21 ажилтан, ЗХТ-ийн 2 ажилтантайгаар  үйл ажиллагаагаа явуулж байна.   Орон тоо: дарга -1, мэргэжилтэн-6,  ня-бо-1, нярав-1, архив, бичиг хэрэг-1, дуу хөгжмийн багш-1, жолооч-1, жижүүр-4, үйлчлэгч-4, зуслангийн сахиул-1, ЗХТ-2 ажиллаж байна. ГБХЗХГ-ын харьяанд Хүүхдийн ордон, Хүүхдийн Янзага зуслан ажилладаг.

           Хүүхдийн ордон нь:  Хүүхдийг эрхэмлэн дээдэлж, тэдний амрах, хөгжих, чөлөөт цагаа зөв зохистой өнгөрүүлэх ээлтэй, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх зорилготой хүүхдийн хөгжлийн төв юм.  2011 оны 11-р сарын 03-нд ашиглалтанд орсон, нийт 1 тэрбум 16.7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан, 23-н өрөө, 150 хүний суудалтай иж бүрэн техник тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон их танхим буюу урлагийн заал, бага танхим буюу бүжгийн танхим, сургалтын танхим, дуу бичлэгийн студи, цахим мэдээллийн төв, бөхийн заал бүхий  3 давхар байгууламжТус ордонд “Хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд  урлаг, спорт, урлах эрдэм, гадаад хэлний чиглэлээр  зэрэг 18 төрлийн хөтөлбөрт сар бүр 300-350  хүүхэд хамрагдаж, мэргэжлийн 18  багш ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ Хүүхдийн оролцооны нэгдсэн төв, Өсвөрийн улаан загалмай, Скаут  зэрэг хүүхдийн оролцооны 54 байгууллагад 1500 хүүхэд хамрагдаж байна.           

        “Янзага” зуслан:  Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газарт харьяалагддаг,  зуны цагт хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, хамгааллын зорилтыг хэрэгжүүлэх эко орчин болдог, нэг ээлжиндээ 150-180 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай.

 

2.2. Тулгамдсан асуудал

 

 1. Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар: 

·         Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын   бүтцийн өөрчлөлтийг тодорхойлж, хэвийн үйл ажиллагааг хангах

·         Байгууллагын ажилтан, ажилчдыг чадваржуулах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх

·         Байгууллагын нөөц бололцоог ашиглан,санхүүгийн чадамжийг нэмэгдүүлэх

·          

 1. Хоёр: Хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөрийн талаар:

·         Хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлж, сургалтын чанарыг сайжруулах.

·         Хөгжлийн хөтөлбөрийн багш нарын түрээсийн гэрээг цаг тухайд нь байгуулж, төлбөр төлөхөд хяналт тавих

·          

 1. Хүүхдийн ордны талаар

·         Хүүхдийн ордоны заал танхимын ашиглалтыг сайжруулах, цагийн  хуваарь гаргаж ажиллах

·         Гадны байгууллагад захиалгын дагуу үйлчилж, заалны төлбөрийг урьдчилан авдаг журамтай болох

·         Хүүхдэд зориулсан түргэн үйлчилгээний цэвэр тохилог орчин бүрдүүлэх

·         Агааржуулалтын  системийг сайжруулах

 1. “Янзага” зуслангийн талаар

·         Янзага зуслангийн менежментийг тодорхойлж, тохижилт, үйлчилгээг сайжруулах

·         Хүүхдийн “Янзага” зуслангийн ээлжийн амралтын хуваарийг нарийн гаргаж,  хүүхдийн амралтын эрхийн бичгийг аймгийн төрийн болон  аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай  гэрээ байгуулан хуваарилж хэрэгжүүлэх талаар тодорхой шийдвэр гаргуулах

·         Зуслангийн 00, угаалтуурын асуудлыг шийдвэрлэх

·         Хоолны ширээ, сандлыг шинэчлэх

 

БҮЛЭГ 3

 

3.1. Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газрын хэтийн болон эрхэм зорилго

 

АЛСЫН ХАРАА

 

Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, хүүхэд, залуучуудын эрхийг дээдэлж, үүргийг ухамсарлуулан, тэднийг хөгжих, оролцох, суралцах, хөдөлмөрлөх таатай орчин нөхцөлөөр хангахын төлөө

 

 

 

БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын тэгш оролцоог хангаж, нийгмийн хөгжлийн таатай орчинг бүрдүүлэн, тэдэнд чиглэсэн хөгжил, хамгааллын цогц үйлчилгээг чадварлаг баг, түншлэл, мэдээлэл, нөлөөллийн хамтын ажиллагаанд тулгуурлан, чанартай, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх

 

 

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

-       Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын эрх ашиг

-       Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын тэгш оролцоо

-       Ёс зүйтэй, хариуцлагатай, чадварлаг боловсон хүчин

-       Чанартай, шуурхай, сэтгэлтэй үйлчилгээ

-       Түншлэл, хамтын ажилл                

3.2.  Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын стратеги зорилтууд            

 

Стратеги зорилт

Хэрэгжүүлэх арга зам

1

 

 

Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн манлайлал,  хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг шуурхай, чанартай хангаж, үр дүнг хянах  тогтолцоог төлөвшүүлэн,  менежментийг  боловсронгуй болгох замаар чанартай үйлчилгээ үзүүлж, хамтын ажиллагааг сайжруулна.

ь Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлалыг хангах, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, үйл ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах, ил тод нээлттэй олон хэлбэрээр сурталчлах, үнэн зөв мэдээллээр хангаж, байгууллагын хөгжлийг дэмжсэн бүтээлч оролцоог нэмэгдүүлэх замаар бусадтай хамтран ажиллах

ь Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангаж, төрийн албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, ажиллах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэх

ь Аймаг, сум, багийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулан тогтмолжуулах

ь Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаарх хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ,үр дүнд нь үнэлгээ өгөх   

ь Байгууллагаас зохион байгуулж үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлд зөвлөмж боловсруулж хэрэгжүүлэх                 

ь Байгууллагын үйл ажиллагаанд болон мэргэжилтэн, үйлчилгээний ажилтнуудын ажлын явц, үр дүнд ХШҮ хийж дүгнэх

ь Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэн ажиллах

2

Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллыг сайжруулж, хүүхэд гэр бүлд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ.

ь Хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах талаарх ажлыг зохион байгуулах, хүүхдийн эрхийг хангах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих

ь Хүүхэд хамгааллын асуудлаар салбар  дундын уялдаа холбоог хангах, сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хамтрагч талуудын түншлэлийг бэхжүүлэх

ь Зорилтот бүлгийн хүүхэд, гэр бүл болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, хүнд нөхцөл дэх хүүхдийн хамгаалал, хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг хяналтандаа авч шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй зохион байгуулах

ь Хүүхдийн амралт, чөлөөт цагийг дэмжсэн бүх төрлийн  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

ь Хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөрийн цар хүрээ, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

ь Хүүхдэд эрүүл мэндээ хамгаалах, эрүүл аж төрөх зан үйлд сургах, хүүхдийн орчинг эрүүл аюулгүй, хүүхдэд ээлтэй болгоход чиглэсэн үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллага, хүмүүстэй хамтран зохион байгуулах

3.

Хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж, гишүүдийг чадавхжуулна.

 

ь Хүүхэд, гэр бүлийн хүссэн оролцоог бий болгож, нийгэм дэх өөрчлөлт шинэчлэл, хөгжил дэвшилд тэдний оруулсан хувь нэмрийг хөхүүлэн дэмжих

ь Хүүхдийн оролцооны байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих, гишүүдийг чадваржуулах олон төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

4

Хүүхдийн гэмт хэрэг, эрхийн зөрчил, хүчирхийллээс хамгаалах урьдчилан сэргийлэх ажлыг төр, олон нийт, ТББ-тай хамтран зохион байгуулж, хяналтыг сайжруулна.

ь Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах, хүүхдийг гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг холбогдох  байгууллага, хүмүүс, хүүхдүүдтэйгээ хамтран системтэй зохион байгуулах

ь Хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах талаарх ажлыг зохион байгуулах, хүүхдийн эрхийг хангах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих

ь Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын эсрэг хүчирхийллийг бууруулах, хүчирхийллээс хамгаалахад холбогдох байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах

ь Хүүхдийн эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлогын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

5

Залуучуудын хөгжлийг дэмжиж, тэдний тэгш оролцоог хангана.

Ш  Залуучуудын хөгжил оролцоог дэмжин хөгжүүлж, үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах

Ш  Залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл, үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх

Ш  Залуучуудын анхан шатны байгууллагуудыг  арга зүйн удирдлагаар хангаж,хоорондын уялдаа холбоог зохицуулах,ажлын гүйцэтгэлийн тайланг үнэлэх

Ш  Өсвөр үе, залуучуудад нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгож, хэрэгжүүлэх

6

Гэр бүлийн боловсрол олгох, нийгэм дэх гэр бүлийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Ш  Гэр бүлийн талаарх бодлого,хууль тогтоомж,төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах

Ш  Зорилтот гэр бүлд чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл, үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх

 

БҮЛЭГ 4

 

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

 

4.1   Оношлох буюу явцын үнэлгээ хийх

            Төлөвлөлтийн зорилт үйл ажиллагааны явц, ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлж буй гадаад дотоод хүчин зүйлс, нөхцөл шалтгааныг олж тогтоох, залруулах арга хэмжээг авах замаар биелэлт гүйцэтгэлд хяналт тавина.  Ингэснээр тухайн үед шаардлагатай арга хэмжээ авч зарим зохицуулалт тохируулга, засвар хийж уян хатан чанарыг хангана.

 

4.2. Гүйцэтгэлийн буюу үр дүнгийн үнэлгээ хийх   

Стратеги төлөвлөгөөний  хугацаа дууссаны дараа:                                                   

 • Хөтөлбөр-төлөвлөлт зорилгодоо хүрсэн эсэх
 • Дэвшүүлсэн асуудал, нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдсөн
 • Хөтөлбөр-төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад гарсан онцлон анхаармаар, урьдчилан тооцоолоогүй эерэг үр дүн, сөрөг үр дагавар юу байв?
 • Төлөвлөлтийн арга зүй зөв байсан эсэх
 • Төлөвлөгөөний амжилтанд нөлөөлсөн болон саад тотгор болсон хүчин зүйлүүд илүү үр дүнтэй болох байсан эсэх,  түүний нөхцөл шалтгаан зэргийг тодорхойлно.

 

Эдгээрийг тодорхойлж үр дүнгийн үнэлгээ хийхдээ:

·       Жил бүрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд өгсөн удирдлага, хамт олны өөрийн үнэлгээ

·       Эцэг эх, хүүхдүүд,  иргэд хөдөлмөрчдийн өгсөн үнэлгээ, санал асуулгын дүн

·       Хөндлөнгийн үнэлгээнүүдийг харгалзана.

 

4.3. Үнэлгээ дүгнэлт өгөх арга шалгуур нь:

 • Үр дүнг үнэлэхдээ тоон болон чанарын арга хэрэглэнэ
 • Ажиглалт хийнэ
 • Санал асуулга авах /төлөөлөл бүрээс ижил тоотой авч дүгнэлт хийнэ/
 • Уулзалт,  ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийнэ.
 • Хяналт шалгалт хийнэ.
 • Хэрэгжилтийн тайланг   үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний тайлан, зорилго зорилтын биелэлт байдлаар гаргаж байна.

 

4.4. Тайлан бичих 

            Стратеги төлөвлөгөөний хугацаа дууссанаар үр дүнгийн үнэлгээнд үндэслэн, явуулсан үйл ажиллагаа, гарсан үр дүн төлөвлөгөөг бүрэн гүйцэт хэрэгжүүлэхэд тохиолдсон бэрхшээлүүдийг тусгасан бичгийн тайлан бэлтгэж, шаардлагагатай газруудад хүргүүлнэ

 БҮЛЭГ 5

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2016 – 2020 ОНЫ СТРАТЕГИ   ЗОРИЛТЫГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилго нь:

Засгийн газар, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт, стратеги төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, төрийн захиргааны удирдлагаар хангах асуудлыг хамарсан үйл ажиллагааны стратеги болон бүтцийн загварыг тодорхойлоход оршино.

 

¹

Стратеги зорилтын хүрээ

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хүрэх түвшин

Хугацаа

Хариуцах нэгжийн нэр

 

Стратегийн зорилт -1.

Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн манлайлал,  хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг шуурхай, чанартай хангаж, үр дүнг хянах  тогтолцоог төлөвшүүлэн,  менежментийг  боловсронгуй болгох замаар чанартай үйлчилгээ үзүүлж, хамтын ажиллагааг сайжруулна.

 

 

 

 

 1

Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, үйл ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах, ил тод нээлттэй олон хэлбэрээр сурталчлах, үнэн зөв мэдээллээр хангаж, байгууллагын хөгжлийг дэмжсэн бүтээлч оролцоог нэмэгдүүлэх замаар бусадтай хамтран ажиллах

 

1.1.1.  Байгууллага, ажилтнуудын үйл   ажиллагааны төлөвлөлтийн чанарыг дээшлүүлж, сар бүр хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах

Төлөвлөлт, хэрэгжилтийн чанар дээшилж үйл ажиллагаа тогтмолжино.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

1.1.2. Байгууллагын  тайлан мэдээллийг цаг хугацаанд нь гаргаж холбогдох газруудад хүргэх

Тайлан мэдээллийн цаг хугацааны хүчин зүйл  сайжирна.

 

2016 – 2020 он

 

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

1.1.3.  Үр дүнгийн гэрээ, стратеги хөтөлбөр, тогтоол шийдвэр, Засгийн газрын хөтөлбөрт тусгагдсан заалтыг  хэрэгжүүлж ажиллах

Үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэл  хугацаандаа чанартай хэрэгжинэ

 

2016 – 2020 он

 

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

1.1.4, Удирдлага, албан хаагчдад дотоод ажил хэрэг, эрх зүйн зөвлөгөө, нийтлэг үйлчилгээний дэмжлэг үзүүлэх

Эрх зүйн зөвлөгөө тогтмолжиж, үйлчилгээний хүртээмж дээшилнэ

2016 -2020 он

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

1.1.5. Хамтран ажилладаг байгууллагын ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулж, мэргэжил, арга зүйгээр хангах

Хүүхэдтэй ажиллагсад арга зүйгээр хангагдаж, сайжирна.

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

1.1.6. Ажилтнуудын үйл ажиллагааны явц, ажлын гүйцэтгэлийн чанар,  хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны үр дүн сайжирч, чанар хүртээмж дээшилнэ.

 

2016 – 2020 он

 

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

 

2

 

Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангаж, төрийн албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, ажиллах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэх

1.2.1. Байгууллагын ажилтнуудыг чадваржуулах дотоод сургалтын хөтөлбөр боловсруулж  хэрэгжүүлэх

Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар, эерэг хандлага дээшилнэ

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

1.2.2.  Мэргэжилтэнүүдийн жилийн үр дүнгийн гэрээг  байгуулж, хагас, бүтэн жилээр дүгнэх

Мэргэжилтнүүдийн ур чадвар, ажлын чанар дээшилж  сайжирна

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

1.2.3.    Байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах

Дотоод журамд тусгагдсан асуудлууд хэрэгжсэн байна.

2016 -2020 он

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

 

3

Аймаг, сум, багийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулан тогтмолжуулах

1.3.1. Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн зохион байгуулах

Звлөлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдана.

2016 – 2020 он

 

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

1.3.2. Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд  сургалт зохион байгуулж, арга зүйгээр хангах

Тэдний ур чадвар, мэдлэг дээшилнэ

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

1.3.3. Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн нэгдсэн хурлыг улирал бүр хийх

Зөвлөлийн хурлын үйл ажиллагаа тогтмолжино

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ЗХАА

 

 4

 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаарх хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх    

1,4.1. Хууль, тогтоомжийн  хэрэгжилтийг тогтоосон  хугацаанд   чанартай гаргасан эсэхэд ХШҮ хийж дүгнэх

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт  чанартай хэрэгжсэн  байна.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

1.4.2. Байгууллагын  тайлан мэдээллийн явц, үр дүнд ХШҮ хийх

Тайлан мэдээллийн цаг хугацааны хүчин зүйл дээшилсэн байна.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

5

Байгууллагын үйл ажиллагаанд болон байгууллагаас зохион байгуулж буй ажил, мэргэжилтэн, үйлчилгээний ажилтнуудын ажлын явц, үр дүнд ХШҮ хийж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлд зөвлөмж боловсруулж хэрэгжүүлэх                                        

 

1.5.1.  Байгууллага, ажилтнуудын үйл   ажиллагааны төлөвлөлтөнд байнга хяналт тавьж ажиллах

Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн чанар, хүртээмж сайжирсан байна.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

1.5.2.  Хүүхдийн дунд зохиосон үйл ажиллагааны явц, үр дүнд ХШҮ хийж, дүгнэлт гаргах

Зохиогдсон үйл ажиллагаа бүр чанартай биелэгдсэн байна.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

1.5.3. Ажилтнуудын үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, сар, улирал бүр  дүгнэх

Сар бүр ажлын үр дүн ил тод дүгнэгдсэн байна.

2016 -2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

1.5.4.  Байгуулагаас гарсан дүрэм, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих

Дотоод журмын хэрэгжилт хангалттай сайн биелэгдсэн байна.

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

1.5.6. Үйл ажиллагаа бүрийг  дүгнэсэн тухай  дүгнэлт гаргаж,  зөвлөмж бичиж  нийтэд  танилцуулах

Дүгнэлт, зөвлөмжийн бодит байдал дээшилсэн байна.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

1.5.7    ХШҮ хийсэн үр дүнгийн тухай ахлах мэргэжилтэнд тогтмол танилцуулж  хамтран ажиллах

Үйл ажиллагааны үр дүн бодит үнэн дүгнэгдсэн байна.

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

6.

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэн ажиллах

1.6.1.  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын статистик үзүүлэлтийг жил бүр шинэчлан гаргах

Мэдээллийн сан баяжигдана.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

1.6.2.  Хүүхдийн эрхийн шалгуур үзүүлэлтийг гаргах ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллах

Бусад байгууллагуудын уялдаа холбоо сайжирна.

2016 -2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

1.6.3. Хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаарх судалгаа, мэдээллийн сантай болж, тодорхой чиглэлээр ажил зохион байгуулж үр дүнд хүрэх

Хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаарх мэдээллийн сантай болно.

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

1.6.4.  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр /гэр бүлийн боловсрол, хүүхдийн хүчирхийлэл, хүүхдийн орчны байдал, аж байдал г.м/ тодорхой судалгааг явуулж, ажил зохиох

Тодорхой судалгаанд тулгуурласан  ажлууд явагддаг болно.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

Стратегийн зорилт -2.

Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллыг сайжруулж, хүүхэд гэр бүлд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ.

 

 

 

2016 – 2020 он

1

Хүүхэд хамгааллын асуудлаар салбар  дундын уялдаа холбоог хангах, сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хамтрагч талуудын түншлэлийг бэхжүүлэх

2.1.1.   Цахим  тоглоомын газруудад хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинг  бий болгоход Засгийн газрын 2013 оны 12 сарын 410-р тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах

 

Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн зөв төлөвшилтөнд нөлөөлсөн тоглоомын агуулгатай,эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлсэн тоглоомын 8-10 төвтэй болсон байна

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, Хууль хяналтын байгууллагууд

 

2.1.2. Цахим орчинд хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх талаар ХХХуулийн зүйл заалтыг хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах

Цахим орчинд хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх талаар ХХХуулийн зүйл заалт хэрэгжиж хүүхдийн эрх зөрчигдөх сөрөг асуудал буурна

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, Хууль хяналтын байгууллагууд

 

2

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

2.2.1.  ХБХ-ийн судалгаа бүртгэлийг шинчлэн тогтоож, нэр төрлөөр нь нарийвчлан гаргах

Хүүхдийн хэрэгцээт туслах хэрэгслээр хангагдана

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

2.2.2.   Хэвтэрт байнга байдаг ХБХ-дэд гэрээр айлчлах төслийг хэрэгжүүлж турших

Байнга хэвтэрт байдаг хүүхдийн оролцоо нэмэгдэнэ.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

2.2.3. ХБХ-ийн эцэг эхэд  хүүхэдтэйгээ ажиллах арга барилд сургах  сургалт зохион байгуулах 

ХБХ-ийн хүүхдийн асаргаа сувилгаа сайжирна

2016 -2020 он

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

2.2.4.  ХБХ –ийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтаж,  төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн, өдөрлөг,  урлаг, спортын наадам зохион байгуулах

ХБХ-ийн оролцоо дээшилж, сэтгэл зүйн таашаал бий болж,  олон нийтийн ойлголт, хандлага өөрчлөгдөнө.

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

3

Хүнд нөхцөл дэх хүүхдийн хамгааллыг сайжруулах

 

2.3.1.   Асран халамжлах хүнгүй бүтэн болон хагас өнчин  хараа хяналтгүй хүүхдийг  төрийн анхаарал халамжинд авч эрхийг нь хамгаалах, гэр бүлийн орчинд өсч хүмүүжих бололцоог бүрдүүлэх

Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийн байдал сайжирна.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

2.3.2    Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг багийн түвшинд ажиллуулах шаардлагатай хөрөнгө төсвийг гаргах

Эрсдэлд өртсөн хүүхдийн асуудал  хамгаалагдах орчин сайжирна.

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

 

2.3.3 Хүүхдэд үзүүлж байгаа асрамж халамж, хамгааллын үйлчилгээний  стандартыг хэрэгжүүлэх

Халамж, асрамжийн  стандарт бүрэн хангагдана

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

2.3.4  Зорилтот бүлгийн өрхийн  хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний  чиглэлээр ажиллаж буй ТББ-ын ажлыг дэмжих  ЗД–тай гэрээлэх төрийн зүгээс байрны асуудлыг дэмжин хэрэгжүүлэх

Хүүхдийн асуудлаар ажиллах төрийн болон ТББ-ууд хөгжинө

2016 -2020 он

 

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

2.3.5  Хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийн  нарийвчилсан судалгаа гарган  багуудтай хамтран ажиллаж шаардлагатай  хүүхдэд өдрийн үйлчилгээнд хамруулах

Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд үйлчлэх хүрээ нэмэгдэнэ.

2016 – 2020 он

 

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

2.3.6 Хүүхдийн утас 108-ын дагуу  ирсэн дуудлага бүрийн нөхцөл байдалтай танилцан    зөвлөгөө мэдээллээр хангах

Хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг зохих хүмүүст хүргэж, хүчирхийлэлд өртсөн буюу өртөж болзошгүй хүүхдийн хамгааллын хүрээ өргөжнө.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

 

2.3.7  Хараа  хяналтгүй   хүүхдийн бүртгэл  хяналтыг сайжруулж  насанд хүртэл нь  хамгаалах амьдралд хөлөө олоход нь туслах зорилгоор Хүүхэд хамгааллын төвөөр дамжуулан  гэр бүлтэйгээ байх  нөхцлийг  бүрдүүлэх

Хүүхэд бүр суурь эрхээ эдлэх боломж хангагдана

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

4

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтэнд хяналт тавьж ажиллах

2.4.1 Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн мэдээллийн сан бий болгох

Хүүхдийн байдлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болно

 

2016 – 2020 он

 

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

2.4.2 Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалд  үзлэг шалгалт хийж  дүгнэлт гаргах

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт багасна.

 

2016 – 2020 он

 

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

2.4.3 Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдрийг  угтаж  зохистой аян өрнүүлж ажиллах

Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн оролцоо нэмэгднэ.

 

2016 – 2020 он

 

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

2.4.4 Засгийн газраас баталсан  Насанд хүрээгүй хүнийг  ажиллуулахыг хориглосон  ажлын байрны жагсаалтад хяналт тавьж ажиллах

Шаардлагын дагуу насанд хүрээгүй хүүхэд ажиллахгүй болсон байна.

 

2016 – 2020 он

 

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

5

Хүүхдийн амралт, чөлөөт цагийг дэмжсэн бүх төрлийн  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

 

2.5.1.” Үнсгэлжин” тэмцээн

Хүүхдэд гоо зүйн хүмүүжил олгоно.

2016 -2020 он

“Топ загвар” төв, Хүүхдийн ордон

 

2.5.2.  “Цодгор хүү” тэмцээн

Хүүхдийн сэтгэн бодох авьяас чадварыг хөгжүүлнэ.

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ

 

2.5.3. “Уран жиргээ” тэмцээн

Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлнэ.

 

2016 – 2020 он

19-р цэцэрлэг, ГБХЗХГ

 

2.5.4. “Хүрэл тулга” тэмцээн

Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлнэ.

2016 – 2020 он

Хүүхдийн ордон, ГБХЗХГ

 

2.5.5. “Дуулах өв” тэмцээн

Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлнэ

 

2016 – 2020 он

Хүүхдийн ордон

 

2.5.6  “Би эстрадын дуучин” тэмцээн

Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлнэ

2016 -2020 он

Хүүхдийн ордон

 

2.5.7. Оны шилдгүүдийг шалгаруулах ёслолын ажиллагаа

Оны шилдгүүдийг шалгаруулж, тодруулна.

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ

 

2.5.8. “Хүүхэд бүр ардын дуу” тэмцээн

Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлнэ.

 

2016 – 2020 он

23-р цэцэрлэг, ГБХЗХГ

 

2.5.9. “Ардын ёс заншлаас суралцъя” уулзалт

Ардын өв уламжлалаас суралцана.

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ

 

2.5.10 .Үндэстэн ястнуудын зан заншлыг сурталчлах, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах /казак, дархад/

Үндэстэн ястнуудын зан заншлыг сурталчилан таниулна.

 

2016 – 2020 он

Аймгуудын нутгийн зөвлөл, ГБХЗХГ

 

2.5.11. Хүүхдийн урлагийн “Яргуй“ наадам

Хүүхдийн авьяас чадвар хөгжиж, шинэ авьяастан тодорно.

 

2016 – 2020 он

Аймгийн ЗДТГ, ГБХЗХГ

 

2.5.13. Хүүхдийн байгууллагын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх  /тусгай төлөвлөгөөгөөр/

Олон нийтэд сурталчилна.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ

 

2.5. 14.   Хүүхдийн баярын өдөрлөг

Хүүхэд гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ аз жаргалтай байж, дурсамж дүүрэн өнгөрүүлэх өдөр байна.

 

2016 – 2020 он

Аймгийн ЗДТГ, ГБХЗХГ

 

6

Хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөрийн цар хүрээ, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

2.6.1.  Хөгжлийн хөтөлбөрийн багш нартай гэрээ байгуулан, хяналт тавьж ажиллах 

Багш нарын үүрэг, хариуцлага дээшилнэ.

2016 -2020 он

Хүүхдийн ордон, ГБХЗХГ

 

2.6.2.  Хөгжлийн хөтөлбөрийн сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хүртээмж. чанарыг сайжруулах

Багшийн заах ур чадвар дээшилнэ.

2016 – 2020 он

Хүүхдийн ордон,ГБХЗХГ

 

2.6.3. Хүүхдийн ордны хөгжлийн хөтөлбөрийн тайлант өдөрлөг

Багш, хүүхдүүдийн идэвх санаачлага, хүүхдийн тоо нэмэгдэнэ.

 

2016 – 2020 он

Хүүхдийн ордон, ГБХЗХГ

 

2.6.4.   Багш нарын уулзалтыг зохион байгуулж, багш,эцэг эхчүүдийн  санал хүсэлтийг авч ажиллах

Хүүхэд хөгжүүлэх орчин сайжирна.

2016 – 2020 он

Хүүхдийн ордон, ГБХЗХГ

 

2.6.8.  Хөгжлийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг идэвх, оролцоог дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Багш, хүүхдүүдийн идэвх оролцоо дээшилнэ.

 

2016 – 2020 он

Хүүхдийн ордон, ГБХЗХГ

 

Стратегийн зорилт -3.

Хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж, гишүүдийг чадавхжуулах

 

1

Хүүхэд, гэр  бүлийн хүссэн оролцоог бий болгож, нийгэм дэх өөрчлөлт шинэчлэл, хөгжил дэвшилд тэдний оруулсан хувь нэмрийг хөхүүлэн дэмжих

 

3.1.1. Хүүхдийн оролцооны байгууллагын гишүүдийн манлайллыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хүүхдийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр ll, IV –г хэрэгжүүлэх

ХОБ-дын үйл ажиллагаа явуулах гол суурь бүтэц бүрдэж цаашид хүүхдийг илүү үр дүнтэй, бодитой оролцуулдаг болсон байна

 

2017-2020 он

 

ГБХЗХГ

УБХОАЗХ

ДЗМОУБ- ЭОНХХ

 

3.1.2. Хүүхдээ сонсох өдрийг зохион байгуулах

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, оролцооны эрхийг хангаж, тэдэнд ээлтэй засаглалыг дэмжин,  хүүхдийн санал, хүсэлт, үзэл бодлыг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлдэг болсон байна

Улирал бүр

АЗДТГ

ГБХЗХГ

 

 

3.1.3 Хүүхдийн төлөөх насанд хүрэгчдийн чуулган зохион байгуулах

 

Хүүхдийн чиглэлээр шинээр гарсан хууль, тогтоомж, хүүхдийн оролцоо, хөгжил төлөвшилийн талаар баримталж буй бодлого чиглэлийг насанд хүрэгчдэд таниулж нэгдмэл ойлголттой болгоно

2016 оны  11 сар

АЗДТГ

ГБХЗХГ

ДЗМОУБ-н ЭОНХХ

УБХОАЗХ

 

3.1.4 Аймгийн хүүхдийн 19, 20, 21, 22-р чуулганыг зохион явуулах

Аймгийн  хэмжээний хүүхдийн асуудлуудыг хэлэлцэх, цаашдын зорилтуудаа тодорхойлсон байна

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ

УБХОАЗХ

ДЗМОУБ- ЭОНХХ

 

2

Хүүхдийн оролцооны байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих, гишүүдийг чадваржуулах олон төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

 

3.2.1. Хүүхдийн оролцооны байгууллагын ахлагч, гишүүдийг чадваржуулах сургалтууд зохион байгуулах

Ахлагч, гишүүдийн манлайллын ур чадвар нэмэгдсэн байна.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ

УБХОАЗХ

ДЗМОУБ- ЭОНХХ

 

3.2.2.  Төслийн уралдаан зарлах

 

Хүүхдийн  байгууллагууд өөр өөрсдийн онцлог чиглэлээр төслийн санхүүжилтээ авч авч төслөө хэрэгжүүлсэн байна.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ

УБХОАЗХ

ДЗМОУБ- ЭОНХХ

 

3.2.3. “Миний ертөнц” хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, дүгнэх

Хөгжлийн хөтөлбөр аймгийн хэмжээнд үр дүнтэй хэрэгжсэн байна.

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ

БСУГ

ЕБС

 

Стратегийн зорилт -4.

Хүүхдийн гэмт хэрэг, эрхийн зөрчил, хүчирхийллээс хамгаалах урьдчилан сэргийлэх ажлыг төр, олон нийт, ТББ-тай хамтран зохион байгуулж, хяналтыг сайжруулах

 

1

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах,  хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах, хүүхдийг гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг холбогдох  байгууллага, хүмүүс, хүүхдүүдтэйгээ хамтран системтэй зохион байгуулах

 

4.1.1. Хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг хүчирхийллийн байдалд тодорхой судалгааг жил бүр  2-с доошгүй удаа хийж дүгнэлт гаргах

 

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хор холбогдлын талаарх хүмүүсийн ойлголт хандлагад эерэг өөрчлөлт гарч хамтарч ажиллах байгууллага, хүмүүсийн тоо оролцоо нэмэгдэнэ

2016-2020 он

 

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

4.1.2. Хүчирхийлэлд удаа дараа өртөж буй хүүхэд, гэр бүлд зориулсан  түр байршуулах  байрыг стандарт шаардлагын дагуу шинэчлэх

 

Хүчирхийлэлд өртөгсдийг түр байршуулах, хамгаалах байр нь МУ-д мөрдөгдөж байгаа стандарт шаардлагыг хангасан байртай болсон байна

2016-2020 он

Аймгийн ИТХ,

ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэс

 

2

Хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах талаарх ажлыг зохион байгуулах, хүүхдийн эрхийг хангах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих

 

4.2.1. Хүүхэд, гэр бүлийн эрх хамгааллын асуудлаарх бодлогыг хангах, сайжруулах зорилгоор  холбогдолтой хууль тогтоомжуудыг сурталчлах   ажлуудыг   зохион байгуулах

Багш сурган хүмүүжүүлэгчид,  эцэг эх асран хамгаалагч, насанд хүрэгчид хүүхэд, гэр бүлтэй холбоотой   шинээр гарсан хуулиудын талаар тодорхой ойлголттой болсон байна

 

2016-2020 он

 

 

ГБХЗХГ, ТБ болон ТББ-ууд

 

4.2.2. Хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах талаар гарсан мөрдөж байгаа хууль, тогтоомжуудын хэрэгжилтийг  хангуулахад хүүхдийн байгууллагууд болон бусад аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хяналт тавьж ажиллах

Хүүхэд гэр бүлтэй холбоотой зөрчлүүд тодорхой хэмжээгээр буурч, салбар дундын уялдаа холбоо сайжирна.

2016-2020 он

ГБХЗХГ,  Хууль хяналтын байгууллагууд

 

 

4.2.3. Хүүхдийн эрхийн  зөрчлийн талаар судалгааг жил бүр баг, ЕБС-иудын НА-ны хамт  хийж дүгнэлт гарган тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах   

Хүүхдийн эрхийн зөрчил буурна. Мэдээллийн сантай болно.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХШҮА

 

3

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын эсрэг хүчирхийллийг бууруулах чиглэлээр эцэг эх, олон нийтэд зориулсан нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

4.3.1. Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг нийгэм хамт олонд тулгуурласан үйлчилгээ хөтөлбөрөөр дамжуулан хийх

 

Хүүхдийнхээ хүмүүжил төлөвшилтөнд анхаардаггүй эцэг эхчүүдэд хариуцлага тооцох гарцыг хамтран боловсруулснаар эцэг эх асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлага сайжирна

Хүүхдийн зөв хүмүүжил төлөвшилтөнд сайнаар нөлөөлнө

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ

 

 

 

4.3.2.  Хүүхэд , гэр бүлийг шинэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран сургалт, хэлэлцүүлэг тогтмол зохион байгуулах

Аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудын урьдчилан сэргийлэх хамтын үйл ажиллагаа улам бүр сайжирна

 

2016 – 2020 он

Аймгийн Хууль хяналтын байгууллагууд

 

 

4

Хүүхдийн эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлогын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

4.4.1. Осол гэмтэлд өртсөн хүүхдийн судалгааг гарган ажиллах

Мэдээллийн сантай болж, үйл ажиллагаанд ашиглана.

2016-2020 он

ГБХЗХГ,ЭМГ, ОБГ

 

4.4.2. Осол гэмтэл, гамшгаас урьчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа, уралдаан тэмцээн, үзүүлэх сургуулийг холбогдох  байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

Хүүхдийн мэдлэг мэдээлэл дээшилсэн байна.

2016-2020 он

ГБХЗХГ,ЭМГ, ОБГ

 

4.4.3. Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ЕБС, цэцэрлэгүүдэд хүүхдийн  орчны эрүүл ахуй, аюулгүй байдал,  Үдийн цай хөтөлбөр, хүнсний хангамж, дотуур байрны тохижилт, үйл ажиллагаа, галын аюулгүй байдалд үзлэг,  шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах

Хүүхдийн сурах хөгжих эрүүл аюулгүй орчин бүрдсэн байна.

2016-2020 он

ГБХЗХГ, БСУГ, ЭМГ, МХГ,  ОБГ

 

Стратегийн зорилт -5.

Залуучуудын хөгжлийг дэмжиж, тэдний тэгш оролцоог хангана.

 

1

Залуучуудын хөгжил оролцоог дэмжин хөгжүүлж, үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах

5.1.1 Өсвөр насныханд зориулсан  “Мэргэжил сонголт бидний ирээдүй” сургалт,лекц, өдөрлөг зохион байгуулах

Өсвөр үеийнхэн ирээдүйд эзэмших мэргэжлээ зөв сонгоно.

 

 

2016-2020 он

 

БСУГ, МЗХ,ГБХЗХГ, ЗХА

 

 

5.1.2 “Иргэний андгай өргөх” хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах

 

Залуу үеийнхэнд эх оронч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, төр улсаа эрхэмлэн дээдлэх, түүх соёлоороо бахархах үзлийг төлөвшүүлнэ.

2016-2020 он

Аймгийн ЗДТГ, ГБХЗХГ, МЗХ

 

5.1.3 Өсвөр үеийнхэнд зориулан “Охидын өдөр”-ийг угтан нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах

Аливаа хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар бий болно.

2016-2020 он

БСУГ, ГБХЗХГ, ЗХА

 

5.1.4 Жендерийн тэгш эрхийг хангах сарыг угтан нөлөөлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах

 

Жендерийн эрх, тэгш байдлын тухай ойлголт нэмэгдэж, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чадвар нэмэгдэн.

2016-2020 он

ГБХЗХГ, МЗХ,

 

5.1.5  Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг угтан залуу гэр бүлүүдэд  нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах 

Залуу гэр бүлүүдийн

2016-2020 он

ГБХЗХГ, ЗХА, Гэр бүлийн ордон

 

5.1.6. Залуучуудад гэр бүлийн боловсрол олгох, гэр бүлийн амьдралд бэлтгэх нөлөөллийн үйл ажиллагаа, сургалтуудыг зохион байгуулах

Залуучуудын гэр бүл төлөвлөлт, амьдрах ухааны  чадвар, дадал нэмэгдэнэ.

 

 

 

2016-2020 он

 

ГБХЗХГ, ЗХА, Гэр бүлийн ордон 

 

5.1.7  Оюутан залуучуудыг сайн дурын байгууллагуудад холбон зуучлах, мэдээлллээр хангах ажлыг эхлүүлэх

Оюутан залуучууд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, нийгмийн ажил оролцох оролцоо нэмэгдэнэ.

2016-2020 он

ГБХЗХГ, БСУГ,МЗХ, Оюутны холбоо

 

2

Залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл, үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх

5.2.1 Залуучуудын талаар баримтлах бодлого  боловсруулах

Залуучуудад чиглэсэн эрх зүйн орчин бий болно.

 

2016-2020 он

 

Аймгийн ЗДТГ ,ГБХЗХГ, ЗХА

 

5.2.2.Залуучуудын талаарх  судалгаануудыг  нэгтгэж, суурь судалгаатай болох

Залуучуудын асуудлаар нэгдсэн суурь судалгаатай болсон байна.

 

2016-2020 он

 

 

ГБХЗХГ, ЗХА

 

5.2.3  “Залуу эмэгтэйчүүдийн манлайлал” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Залуу эмэгтэйчүүдийн нийгмийн ажилд оролцох оролцоог нэмэгдүүлнэ.

2017-2020 он

 

ГБХЗХГ, БӨС

 

 

5.2.4.  Зорилтот бүлгийн залуучуудын оролцоонд тулгуурлан уулзалт өдөрлөг,уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах

Зорилтот бүлгийн залуучуудын нийгмийн амьдралд оролцох, шийдвэр гаргах, тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэх чадвар дээшилнэ.

 

 

2017-2020

 

 

ГБХЗХГ, ЗХА

 

 

 

3

Залуучуудын анхан шатны байгууллагуудыг  арга зүйн удирдлагаар хангаж, хоорондын уялдаа холбоог зохицуулах ,ажлын гүйцэтгэлийн тайланг үнэлэх

5.3.1 Залуучуудын анхан шатны байгууллагуудыг чадавхижуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

Баг бүрд залуучуудын холбоог байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулж,  залуучуудын хөгжил оролцоо нэмэгдэнэ.

2017 - 2020

 

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ГБХЗХГ

 

5.3.2 Хайрцаглагдахгүй яриа“ уулзалтуудыг тогтмол зохион байгуулах 

Залуучуудын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын уялдаа холбоо сайжирна.

2017-2020

Аймгийн ЗДТГ, ГБХЗХГ, МЗХ

 

4

Өсвөр үе, залуучуудад нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгож, хэрэгжүүлэх

5.4.1  Оюутны эрүүл мэндийн өдөрлөгийг зохион байгуулах

Оюутан залуучуудын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол нэмэгдэнэ.

 

2017-2020 он

 

ЭМГ, ГБХЗХГ, ЗХА

 

5.4.2 ХДХВ/ДОХ-ын эсрэг дэлхийн өдрийг угтан нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах

Залуучуудын ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-ын тухай ойлголт, хандлага чадвар  нэмэгдэнэ. 

 

2017-2020 он

ЭМГ, УЗХ, ГБХЗХГ, ЗХА

 

5.4.3 Оюутан залуучуудын “ Дэвжээ” тэмцээнийг үе шатттай шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулах

Залуучуудын ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-ын тухай ойлголт, хандлага чадвар  нэмэгдэнэ. 

2017-2020 он

ЭМГ, УЗХ, ГБХЗХГ, ЗХА

 

Стратегийн зорилт 6

Гэр бүлийн боловсрол олгох, нийгэм дэх гэр бүлийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

 

1

Ш  Гэр бүлийн талаарх бодлого,хууль тогтоомж,төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах

6.1.1.  Гэр бүлийн эрх хамгааллын асуудлаарх бодлогыг хангах, сайжруулах талаар  төр засгаас болон аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан  бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад тодорхой ажлуудыг   зохион байгуулах

Гэр бүлийн гишүүдийн хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл сайжирна 

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ

 

6.1.2. Гэр бүл болох залууст зориулсан  сургалтын хөтөлбөр  боловсруулан хэрэгжүүлэх

Залуу гэр бүлийн төлөвшил, бат бэх чанар сайжирна

2016 – 2020 он

 

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

6.1.3. Гэр бүлийн гишүүдэд тулгамдаж буй асуудлаар гэр бүлийн боловсролын болон сэтгэл зүйн шаардлагатай асуудлаар сэтгэл зүйн төвийг байгуулан, зөвлөгөө өгч ажиллах

Гэр бүлийн гишүүдийн гэр бүлийн болон хүүхдээ хэрхэн зөв өсгөж хүмүүжүүлэх боловсрол нэмэгдэж,  гэр бүл төлөвлөлт сайжирч, салалт буурна

 

2016 – 2020 он

 

 

2

 

Ш  Зорилтот гэр бүлд чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл, үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх

6.2.1. Зорилтот бүлгийн  эцэг эх асран хамгалагчдад зориулан,  гэр бүлийн сургалтын хөтөлбөр  боловсруулан хэрэгжүүлэх

Гэр бүлийн талаарх ойлголт хандлага өөрчлөгдөнө.

 

2016 – 2020 он

ГБХЗХГ, ХГХБ

 

 

Ш  6.2.2. Өрх толгойлсон эцэг, эхийн дунд нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах

 

 

 

 

6.2.3. Гэр бүл хүүхэддээ бүрэн дэмжлэг өгөх боломжгүй гэр бүлд туслах, тэдэнд эцэг эх байх чадвар, боловсрол олгох  тодорхой ажил аянуудыг зохион байгуулах

Гэр бүл дэх  хамгаалал зайлшгүй шаардлагатай хүүхэд, гэр бүлийн бусад гишүүдийн хамгаалал сайжирна

2016-2020

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газар холбогдох төрийн болон ТББайгууллагуудтай хамтарч ажиллах

 

                     

 

 

 

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

 

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00