info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА


Image

 ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР  БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН
БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2017.09.18                                                                                                                                                                                                         Эрдэнэт

Захиалга өгсөн газар байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд-ын хөгжлийн газар

ХШҮ, мэдээлэл судалгаа-ны алба

Мэргэжил-тэн 

ХШҮ, мэдээлэл судалгаа хариуцсан мэргэжил-тэн

ТЗ-5

1

Дээд боловсролын бакалавраас доошгүй зэрэгтэй

- Нийгмийн ажилтан, Эрх зүйч,  Удирдлагын менежер

 

 

-Хяналт шинжилгээ, судалгааны арга зүй эзэмшсэн байх

 

-Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан

 

 

Багаар ажиллах

Харилцааны соёл

Удирдан, зохион байгуулах авъяастай

Эерэг хандлага, бүтээлч сэтгэлгээтэй

Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн.

Хууль дээдлэх

Төрийн албан хаагчийн болон хүүхдийн байгууллагын ёс зүйн дүрмийг чанд баримтлах

Ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх

Байгууллагын болон хувь хүний нууц хадгалах

Бичиг баримтыг стандартын дагуу боловсруулах

 

                                                            ДАРГА                                    А.НАРАНБОЛД

                                                            АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                         Л.ОТГОНЦЭЦЭГ

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00