info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21 АЯН


Image

 “Хуулиа мөрдье-21” аяны хүрээнд  Мэргэжлийн  хяналтын газар, Цагдаагийн газартай хамтран “Хуулиа мөрдье-21” болон архи согтууруулах ундааг 21 насанд хүрээгүй хүүхэд, залуучуудад худалдаалахгүй байх талаар хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, хэлэлцүүлэгт хамрагдсан 70-н оюутан, залууст “Архи бидний амьдралд” сэдвээр илтгэл тавьсан. Номин телевизээр “ “Хуулиа мөрдье-21” аяны хүрээнд хийгдэх ажил, архи түүний хор уршгийн талаар “Нээлттэй хэлэлцүүлэг”-ийг зохион байгуулж оролцсон. Зөрчлийн тухай хуулийн 6.5 дугаар зүйлийн хэрэгжилтэд архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, худалдан борлуулдаг 75 аж ахуй нэгж байгууллага /баар, буудал, караоке/-д хяналт шалгалтыг хийж ажилласан. Шалгалтаар аж ахуй нэгж байгууллагуудад зөвлөмж, зөвлөгөөг өгч ажилласан.