info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох мэргэшсэн зөвлөх бэлтгэх цахим сургалт зохион байгуулагдаж байна


Image

Өсвөр үе залуучуудад ирээдүйн ажил мэргэжлээ зөв сонгохтой холбоотой зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах, зорилтот бүлгийн залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, зөвлөгөө өгөх, хувь хүний хөгжлийг дэмжих, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх цахим сургалтанд Орхон аймгийн Залуучуудын хөгжлийн төвийн мэргэжилтэн хамрагдаж байна. Цахим сургалт 2020 оны 6 сарын 3-10ны хооронд зохион байгуулагдана.