info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ОНЦГОЙ НѲХЦѲЛД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА АЛБАН ХААГЧДЫН ХҮҮХДҮҮДИЙГ ДААТГАЛД ХАМРУУЛЛАА


Image

ОНЦГОЙ НѲХЦѲЛД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА АЛБАН ХААГЧДЫН ХҮҮХДҮҮДИЙГ ДААТГАЛД ХАМРУУЛЛАА

...Орхон аймгийн ГБХЗХГ-аас "Ковид19" эсрэг тэргүүн шугамд үүрэг гүйцэтгэж буй Онцгой байдлын газар, Эмнэлэг, Цагдаагийн албан хаагчдын 0-12 насны 200 хүүхдийг "Мөнх даатгал"-тай хамтран Хүүхдийн даатгалын үйлчилгээнд хамруулахаар болж, гэрээ байгууллаа. Онцгой нѳхцѳлд үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдын ар гэр орхигдож, хүүхдүүдийнх нь эрсдэл ѳндѳрсдѳг нь нууц биш. Иймээс эдгээр албан хаагчдын ар гэр, үр хүүхдэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, эрсдлийг бууруулах, арилгахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор онцгой нѳхцѳлд үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдын хүүхдүүдийг тухайн байгууллагын эцэг, эхийн зѳвлѳл, хүний нѳѳцийн албатай хамтран эрсдлийг нь үнэлж, даатгалын үйлчилгээнд хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Хүүхдийн даатгал нь #"ковид 19" өвчний халдвар авсан үед болон #гэнэтийн ослын үед гэсэн хоёр нѳхцлѳѳр 590 мянган тѳгрѳг хүртэлх нөхөн олговрыг нэг хүүхдэд олгох юм.

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00