info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

"ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧИЛГҮЙ ХАМТ ОЛОН-СУРГУУЛЬ" ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ ШАГНАЛЫГ ГАРДУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.


Image

✔Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ЕБС-иудыг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулах оролцоог нэмэгдүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, иргэд олон нийтийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, салбар дундын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор "ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧИЛГҮЙ, ХАМТ ОЛОН-СУРГУУЛЬ" шалгаруулах болзолт уралдааныг зарлаж дүгнэлээ

ТУС БОЛЗОЛТ УРАЛДААНД:

👏Тэргүүн байранд 7 дугаар сургуулийн Хүүхэд хамгааллын багийн хамт

👏Дэд байранд 13 дугаар сургуулийн Хүүхэд хамгааллын багийн хамт олон

👏Гутгаар байранд 19 дүгээр сургуулийн Хүүхэд хамгааллын багийн хамт олон шалгарлаа.

ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ГЭСЭН БУЯНЫ МӨР ЯМАГТ ЦАГААН БАЙХ БОЛТУГАЙ. #НЭГДҮГЭЭРТ_ХҮҮХЭД

2 хүн, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно

6 хүн болон зогсож буй хүмүүс гэх мэтийн зураг байж болно

8 хүн, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно

8 хүн, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно